Vaaleissa on kyse valinnoista. Kyse on siitä millaista politiikkaa tähän maahan halutaan.

Numerolla 63 tilaat politiikkaa, joka huomioi päätösten vaikutukset pidemmällä aikavälillä. Pikkunäppäriä pikavoittoja tällä numerolla ei tule. Sillä tilataan politiikkaa, joka pohjautuu tarpeeseen, tutkittuun tietoon sekä inhimillisyyteen.

Asetat sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden ja toimivuuden tärkeysjärjestyksessä korkeimmalle. Sillä tilaat panostuksia ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä erityisesti sosiaalihuollon merkityksen korostamista päätöksenteossa. Haluat, että sanassa SoTe kuuluu myös se ensimmäinen tavu.

Haluat, että puhe mielenterveydestä ei jää vain palveluihin vaan se keskittyisi myös siihen yhteen olennaiseen kysymykseen – miksi. On selvää, että palveluita tarvitaan laajemmin ja saavutettavammin, mutta samalla haluat, että palveluiden tarve ylipäätään vähenisi. Haluat edistää politiikkaa, joka myös tukisi ihmisten jaksamista.

Tilaat talouspolitiikkaa, joka asettaa ympäristön prioriteetiksi ja edistää kiertotalouden edellytyksiä. Vihreälle siirtymälle saat vauhtia, koska se on ympäristön kannalta välttämätöntä ja Suomelle jopa 100 miljardin mahdollisuus. Rustaamalla 63 haluat varmistaa, että yrittäminen kannattaa, työelämä on reilua ja että luonnon tuhoamisesta joutuu maksamaan – kalliisti. Yritystuet pääsevät suureen remonttiin.

Rustaamalla 63 osaltasi varmistat, että koulutuksesta ei leikata, yksinasuvat huomioidaan päätöksissä ja että opiskelijan ei kuulu elää velaksi. Haluat, että sosiaaliturva uudistetaan perustulon kaltaiseksi, joka helpottaisi lukuisten eri ihmisryhmien elämää kulttuurialalla työskentelevistä opiskelijoihin ja freelancereihin.

Toivot yhteiskuntaa, jossa vähemmistöt voivat elää ilman pelkoa syrjinnästä tai väkivallasta. Haluat, että päihdeongelmainen nähdään apua tarvitsevana eikä rikollisena. Uskot, että on parempi katsoa eteenpäin kuin haikailemalla menneeseen.

Tämä on sitä, mitä tilaat numerolla 63.