Kaupungit ovat Suomen talouden vetureita. Kaupunkilaisessa elämäntavassa ei ole mitään hävettävää. Päinvastoin se on upeaa! Tampere on uskaltanut investoida ja katsoa ennakkoluulottomasti tulevaan. Siitä on hyötynyt koko Pirkanmaa. Se, että kaupungit pärjäävät on myös ympäryskuntien etu.

Kulttuurin ja taiteen merkitys kaupunkien vetovoimalle on valtaisa. Siihen kuuluvat ravintolat, museot, kahvilat, teatterit ja erilaiset tapahtumat. Näiden arvon niin ihmisille kuin taloudelle huomasimme viimeistään koronakriisin synkimpinä hetkinä kuin niin monta itsestäänselvinä pitämäämme asiaa vietiin meiltä hetkellisesti pois.

Etenkin koronakriisin aiheuttaman kurimuksen jälkeen kulttuuri ansaitsee erityishuomiota – nostetaan kulttuurin budjetti prosenttiin valtion budjetista. Kulttuurilla on valtava merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja sitä kautta myös kansantaloudelle. Monet kulttuurialan työntekijät tekevät lyhyehköjä projekteja, joihin nykyinen sosiaaliturva taipuu heikosti. Perustulosta saataisiin apua tähänkin ongelmaan.

Kaupungit kokoavat yhteen monenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Kaupungeissa ymmärretään myös parhaiten, että ihmisten moninaiset taustat ovat rikkaus eivätkä ongelma. Ahdasmieliset asenteet tuovat paljon enemmän ongelmia kuin ihmiset, jotka uskaltavat olla oma itsensä.

Kaupungeissa asutaan yksin, kaksin, kimpassa tai perheen kanssa. Tapoja asua on lukuisia ja tämä politiikan tulee huomioida. Erityisesti katveeseen ovat jääneet yksinasuvat. Meidän on otettava paremmin huomioiden kaupunkien moninaisuus: niin asumisen kuin ihmistenkin kohdalla.

Älykäs kaupunkipolitiikka tarjoaa meille myös avaimet edistää miljoonien suomalaisten hyvinvointia ja samalla tehdä vähentää päästöjä. Jos joukkoliikenne, kävely sekä pyöräily tehdään riittävän houkutteleviksi yhä useampi valitsee ne oman auton sijaan. Näin voimme torjua sekä liikkumattomuuden tuomia kustannuksia sekä ympäristölle koituvia haittoja.

Meidän on tunnistettava, että Suomi kasvaa ja kukoistaa juuri kaupungeista. Annetaan kaupungeille edellytykset loistaa.