_81A9583

Panostuksia peruspalveluihin

  • On kustannustehokkaampaa ja inhimillisempää, jos saamme hoidettua ihmisiä mahdollisimman hyvin perusterveydenhuollon piirissä. Kaupungin taloutta on erityisesti kuormittanut erikoisairaanhoidon ylitykset. Panostukset peruspalveluihin tulee nähdä terveysinvestointeina, jotka maksavat itsensä takaisin. Me tarvitsemme investointiajattelua myös sosiaali- ja terveyspuolella! Yhden budjettivuoden tuijottaminen hankaloittaa palveluiden kehittämistä merkittävässä määrin. On kyettävä myös pidempiin tarkastelujaksoihin.

Liikuttavaa hyvinvointia

  • Monipuoliset liikuntamahdollisuudet edistävät hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä. Liikkumattomuuden hinta on yhteiskunnalle miljardeja vuodessa ja liikkumismahdollisuuksien parantaminen onkin myös talouspoliittinen kysymys. Liikunta ja erilaiset harrastukset edistävät terveyttä, ehkäisevät syrjäytymistä ja tekevät arjesta mielekkäämpää.

 

Sosiaalisesti tasa-arvoinen Tampere

  • Nuorten syrjäytyminen on pitkään ollut esillä julkisessa keskustelussa, mutta syrjäytyminen ja eriarvoisuus on nähtävä laajempana ja useampaa ryhmää koskevana ilmiönä. Jokaiselle tamperelaiselle on taattava yhdenvertainen ja tulotasosta riippumaton mahdollisuus osallistua, elää ja ilmaista itseään. Syrjäytymiseen ja yksinäisyyteen on puututtava varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisevästi. On tärkeää, että kukaan ei putoa yhteiskunnan tukiverkon ulkopuolelle.

 

Tampere yrittäjien tukena

  • Kaupungin tulee parantaa etenkin pienyrittämisen mahdollisuuksia. Uusien yrittäjien monipuolisemman neuvonnan ja edullisempien tilavuokrien kautta voidaan madaltaa kynnystä yrityksen perustamiseen. Pienyrittäjyys monipuolistaa elinkeinorakennetta ja luo värikkäämpää kaupunkikulttuuria Tampereelle. Se millaisena kaupunkina yrittäjät Tampereen kokevat on keskeinen vetovoimatekijä!