Vaaliteemat

Olen avarakatseinen, liberaali ja vihreitä arvoja kannattava nuori tamperelainen. Mielestäni jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen ja hyvään elämään – näiden teemojen puolesta olen valmis taistelemaan. Olen ehdolla Tampereen kaupunginvaltuustoon ja kampanjani kärkiteemat ovat:

Liikuttavaa hyvinvointia

  • Monipuoliset liikuntamahdollisuudet edistävät hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä. Tampereen tulee sijoittaa erityisesti erityisryhmien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksiin. Liikunta ja erilaiset harrastukset edistävät terveyttä, ehkäisevät syrjäytymistä ja tekevät arjesta mielekkäämpää.

 

Sosiaalisesti tasa-arvoinen Tampere

  • Nuorten syrjäytyminen on pitkään ollut esillä julkisessa keskustelussa, mutta syrjäytyminen ja eriarvoisuus on nähtävä laajempana ja useampaa ryhmää koskevana ilmiönä. Jokaiselle tamperelaiselle on taattava yhdenvertainen ja tulotasosta riippumaton mahdollisuus osallistua, elää ja ilmaista itseään. Syrjäytymiseen ja yksinäisyyteen on puututtava varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisevästi. On tärkeää, että kukaan ei putoa yhteiskunnan tukiverkon ulkopuolelle.

 

Tampere pienyrittäjien tukena

  • Kaupungin tulee parantaa pienyrittämisen mahdollisuuksia. Uusien yrittäjien monipuolisemman neuvonnan ja edullisempien tilavuokrien kautta voidaan madaltaa kynnystä yrityksen perustamiseen. Pienyrittäjyys monipuolistaa elinkeinorakennetta ja luo värikkäämpää kaupunkikulttuuria Tampereelle.