Sosiaaliturvan kokonaisvaltainen uudistaminen olisi merkittävin yksittäinen työllisyystoimi. Yksilön etenemisen kannalta on erittäin merkittävää lannistaako vai kannustaako käytössä oleva sosiaaliturvamalli. Nykyinen on pullollaan kannustinloukkuja sekä epäjohdonmukaisuuksia.

Julkisessa keskustelussa esiintyy toistuvasti myytti työhaluttomuudesta. Tutkimukset kertovat kuitenkin muuta – todellisuudessa valtaosa työttömistä haluaa työllistyä. Sosiaaliturvan tulisikin toimia siten, että työn vastaanottaminen on aidosti kannattavaa.

LYHYEMPIEN työkeikkojen kohdalla työtön joutuu miettimään, mikä on taloudellisesti järkevää. Selvityspyyntöjen myötä toimeentuloon saattaa tulla useammankin kuukauden paussi etuuksien mennessä jäihin. Sama on valitettavasti opintojen kohdalla.

Pandemian aikana lainsäädännön puolesta työttömyyden aikaista opiskelua helpotettiin. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos sisäinen viestintä sakkaa eikä lakimuutokset tavoita TE-palveluiden virkailijoita.

Kun selvittelin työttömyysajan opiskelumahdollisuuksia TE-palveluista oli kahdesta eri yksiköstä vastaus sama: opiskella voi, mutta ei liikaa. Jos opinnot ylittävät 5 opintopistettä kuukaudessa katsotaan henkilö kokoaikaiseksi opiskelijaksi, jolloin menettää oikeuden työttömyyskorvaukseen.

Työnhakijan olisi siis pitänyt olla lainsäädännön muutoksista paremmin perillä kuin virkailijoiden. Moniko on jättänyt lomautusten aikaisen opiskelun vain siksi, että se voisi vaarantaa toimeentulon?

Yleisesti voidaan kysyä, kenen etua se palvelee, että työttömyysajan opiskelusta on tehty niin vaikeaa? Häviäjinä on helppo nähdä niin yksilön kuin yhteiskunnan, mutta voittajien rivi on harvalukuinen. Myös osaamisen kehittämisen tulisi olla aina kannattavaa.

PERUSTULO olisi ratkaisu moniin nykyisen sosiaaliturvan luomiin ongelmiin. Esimerkiksi siihen, että henkilö voisi käyttää kaiken energiansa itsensä kehittämiseen ja työnhakuun eikä tukibyrokratian pyörittämiseen.

Mielenterveyden ongelmat ja pitkittynyt työttömyys kulkevat usein käsi kädessä. Henkisiä resursseja ei välttämättä yksinkertaisesti ole hakea sekä töitä että vääntää Kelan kanssa. Se, että ihminen ei pysty, ei suoraa tarkoita, etteikö hän haluaisi nousta työttömyydestä.

Sosiaaliturvan ongelmat eivät suinkaan rajaudu työttömiin. Opiskelijat ovat tällä hetkellä ainoa ryhmä yhteiskunnassa, joiden oletetaan ottavan lainaa elääkseen. Eriarvoisuutta se ei myöskään vähennä – päinvastoin.

Myös vaihtoehtoisista sosiaaliturvan uudistuksista, kuten perustilistä voitaisiin tehdä rinnakkainen kokeilu kunnollisen perustulokokeilun kanssa. Tärkeintä on se, että nykyiset kannustinloukut saadaan purettua.

Sosiaaliturvan tulisi toimia ponnahduslautana eikä verkkona, johon sotkeutuu. Se olisi koko yhteiskunnan etu.