Tampere muuttuu nopeasti. Tänään tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat vielä vuosikymmenien kuluttua. Ne päätökset on tehtävä inhimillisesti ja ekologisesti kestävästi. 

Ongelmia on parempi ehkäistä ennalta kuin korjata myöhemmin. Ongelmiin kannattaa puuttua heti sen sijaan että antaisi niiden kasvaa ja kärjistyä. Tämä pätee tutkitusti kaikkeen kaupungin toimintaan. Sinänsä yksinkertainen totuus hämärtyy, jos politiikka perustuu pelkästään yksittäisen vuoden tai vuosineljänneksen talouslukuihin. Tämän pitäisi olla itsestäänselvää, mutta näin ei valitettavasti ole.  Ennaltaehkäisy vaatii hallinnonalojen rajojen ylittämistä ja rohkeaa uuden kokeilemista.

Yhdenvertaisuuden edistäminen on sekä tavoite että keino. Jokaisella ihmisellä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, itsensä kehittämiseen ja kykyjensä käyttämiseen. Yhdenvertaisuutta edistävällä politiikalla torjutaan eriarvoistumista, rikollisuutta ja terveysongelmia sekä lisätään kaupungin vetovoimaa ja elinvoimaa. Yhdenvertainen Tampere on esteetön ja syrjimätön. 

Liikunta tekee hyvää sekä keholle että mielelle. Se ehkäisee terveysongelmia ja niistä syntyviä kustannuksia. Liikkumiseen kannustava Tampere huolehtii kävelyn ja pyöräilyn edellytyksistä sekä tarjoaa tiloja monipuolisesti eri lajeille, niin kilpaurheilijoille kuin satunnaisille harrastajillekin. Jokainen liikuntaan panostettu euro on investointi – sama pätee kulttuurin kohdalla.

Kaupunkilainenkin tarvitsee luontoa. Siksi Kaupin, Iidesrannan ja Eteläpuiston kohdalla on mentävä luontoarvot edellä. Tässä on kolme hyvin erilaista luontokohdetta, jotka ovat keskustasta käsin saavutettavissa 15 minuutissa. Se on kaupungin rikkaus. Eteläpuistoa on toki kehitettävä, mutta nimenomaan puistona ja virkistysalueena. Iidesranta taas tulisi suojella tehdyn adressin mukaisesti.

Vuonna 2021 päätöksenteon tulisi olla mahdollisimman avointa ja pohjautua tutkittuun tietoon. Äänestämällä voi vaikuttaa.