Sosiaalityön tilanne on erittäin vaikea. Erityisesti yli 30-vuotiaiden aikuissosiaalityön tilanne on kriisiytynyt. Tämä on huomioitava tulevassa talousarviossa.

Kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista on enemmän sääntö kuin poikkeus, että sosiaalipuoli jää terveyspuolen jalkoihin. Tämä siitäkin huolimatta, että kaikki meistä käyttävät jossain kohtaa elämässään sosiaalihuollon palveluita.

Kasautunut hoitovelkaa näkyy myös sosiaalihuollossa, mutta tästä ei juuri puhuta. Aikuissosiaalityössä yhdellä työntekijällä on keskimäärin yli 100 asiakasta kontollaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhdellä työntekijällä on käytettävissä yksi tunti kuukaudessa asiakasta kohden. Moniongelmaisen asiakasryhmän kohdalla se on auttamatta liian vähän. Resurssivaje vaarantaa sosiaalihuoltolaissa määriteltyjen oikeuksien toteutumisen.

Sosiaalihuollon haasteiden ratkaisussa keskeisessä roolissa tulisi olla rakenteellisen sosiaalityön, josta myös linjataan sosiaalihuoltolaissa. Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on toimintamalleja ja välittää tietoa sosiaahuollon kentän sisällä. Tällä hetkellä kaikki tämä työ tehdään muun työn ohella. On siis ilmeistä, että tähän ei pystytä panostamaan riittävästi.

Nykyinen tilanne on johtanut myös siihen, että henkilöstö on jaksamisensa äärirajoilla. Äärimmäisissä tapauksissa samalla sosiaalityöntekijällä on jäänyt kymmenen asiakasta asunnottomaksi saman päivän aikana. 

Tampereen uudessa pormestariohjelmassa on selkeät kirjaukset rakenteelliseen sosiaalityöhön panostamisesta sekä asiakasmäärien pienentämisestä. Onkin pidettävä huoli, että nämä tarpeelliset kirjaukset näkyvät myös käytännön tasolla.