Sosiaalihuolto on loistanut poissaolollaan aluevaalikeskustelussa. Enemmän tilaa ovat saaneet nekin seikat, joista ei edes päätetä koko vaaleissa. Esimerkkinä maakuntavero, jonka vastustamisen moni on muistanut nostaa vaalimainokseensa.

Muun muassa seuraavista kahdeksasta syystä sosiaalihuolto on nostettava sivuraiteelta keskiöön.

1. Viimeisen viiden vuoden aikana lastensuojelun kustannukset ovat nousseet yli 20%. Se tarkoittaa kriisiytyneitä tilanteita ja kasautunutta työtaakkaa.

2. Aikuissosiaalityössä yhdellä työntekijällä saattaa olla yli 100 asiakasta. Tämä tarkoittaa, että yhtä asiakasta kohden on käytettävissä alle tunti kuukaudessa.

3. Sosiaalityö siirtyy hyvinvointialueelle, mutta asumisneuvonta jää kuntiin. Tässä yhteistyön on oltava saumatonta tai on riski, että asunnottomuus lähtee kasvuun.

4. Sosiaalityöllä turvataan yhteiskuntarauha. Yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle putoaminen ajaa ihmisiä rikollisuuteen. Sosiaalityön keskeinen tehtävä on estää tämä kehitys.

5. Koronapandempia on iskenyt kaikista koviten niihin, jotka olivat jo valmiiksi heikommassa asemassa. Tämä lisää myös sosiaalipalveluiden tarvetta.

6. Lähiöiden sosiaalisiin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja yhteisösosiaalityön avulla. Jalkautuva, lähellä ihmisten arkea tapahtuva lähipalvelu kasvattaa osallisuutta ja madaltaa kynnystä saada apua.

7.  Rakenteellinen sosiaalityö on tällä hetkellä pitkälti muun työn ohella tehtävää jos aikaa jää. Tämä hankaloittaa sosiaalista raportointia eli tiedon tuottamista toimintamallien kehittämiseksi.

8. Monikielisen neuvonnan resurssien turvaaminen. Se, että palvelua mm. dariksi, arabiaksi ja somaliksi helpottaa ihmisten kiinnittymistä yhteiskuntaan ja turvaa perusoikeuksien toteutumista.

Sosiaalihuolto koskettaa meistä jokaista. Toimiva sosiaalihuolto on turvallisen arjen tae.