Bensasta ei päätetä aluevaltuustoissa. Aluevaalien alla on saanut kuulla jos jonkinlaista julistusta ja äänestäjiä harhautetaan ties millaisilla väitteillä, eikä ihme: tässä ollaan kaikki ihan uuden äärellä.Soteuudistus on loistava mahdollisuus tehdä uusia, tietoon pohjautuvia päätöksiä alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Mulle ennaltaehkäisyyn panostaminen on tärkeintä näitä palveluita rakentaessa, sillä on monella mittarilla typerämpää liimailla laastaria laastarin perään sen sijaan, että ehkäisisi haavan syntymistä alusta asti. Se myös toisi säästöjä: inhimillisiä ja taloudellisia.Esimerkkejä ennaltaehkäisevän työn saavutuksista ja kustannussäästöistä löytyy valtavasti. Kyse on vain siitä, onko valmis luottamaan tuloksiin, vai valitseeko mielummin lyhytkatseisen talouspolitiikan polun.

Lapsiperheiden varhainen tukiPanostamalla perhetyöntekijöihin pelastetaan monta perhettä hajoamiselta. Lapsiperheprojektin tutkimuksessa arvioitiin varhaisen tuen tuovan 4-6-kertaiset säästöt investointiin nähden. Esimerkiksi Imatralla tehty 200 000 euron investointi perhetyöhön vähensi huostaanottoja toi yli 2 miljoonan euron palvelutarpeen leikkaukset. (Lähde THL)

Perustarkastuksia ja ohjaustaPitkäaikaistyöttömille terveystarkastuksia tarjonneessa hankkeessa löydettiin huomattavasti hoitamattomia sairauksia, jotka olisivat edetessään olleet raskaampia ja kalliimpia hoidettavia. Tyypin 2 diabetestä ja sepelvaltimotautia sairastaneiden terveysvalmennusta koskettavassa hankkeessa todettiin yhden kuukausittaisen puhelun parantaneen asiakkaiden elämänlaatua ja tuoneen 5 miljoonan euron säästöt.(Lähde THL)

Edistetään mielenterveyttä ajoissaPsykoterapia vähentää terveydenhuollon muuta käyttöä noin 20 prosenttia, mikä toisi Pirkanmaalle potentiaalisesti vajaan 5 miljoonan euron säästöt. Koska psyykkisesti oireilevan henkilön terveydenhuoltokustannukset on noin 60 prosenttia korkeammat kuin asukaskohtainen keskiarvo, olisi säästöt todennäköisesti suuremmat. Panostamalla mielenterveyteen varhaisessa vaiheessa vähennetään siis myös muistakin terveydenhuoltokustannuksia.(Lähde Mielenterveyspooli)