Tavallisesti ajatellaan, että päihdehuolto on päihteidenkäyttäjien asia. Joku ehkä muistaa myös päihteidenkäyttäjän läheiset. Todellisuudessa sekä päihdehuollon järjestäminen että sen seuraukset ovat koko yhteiskunnan asioita. Päihteiden käytön syyt ovat moninaisia. Edes yksittäisen ihmisen päihteiden käytölle ei yleensä löydy yhtä yksittäistä syytä, vaan se on monen tekijän summa. Alan tutkimus viittaa siihen, että yhteiskunnalliset ja elinympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat päihteiden käyttöön enemmän kuin yksilön ominaisuudet tai valinnat. 

Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa päihteiden käyttämiseen, sen ehkäisyyn ja päihteiden käyttäjien elämään. Tämä unohdetaan sekä päihdehoidossa että kaavoituksessa. Päihdehuolto keskittyy helposti sosiaalityöhön ja lääketieteellisiin seikkoihin. Kaupunkisuunnittelussa tyypillisesti huomioidaan päihdepolitiikka vain silloin kun halutaan siivota päihteiden käyttäjät pois katukuvasta. 

Paras lääke vaarallisia riippuvuuksia vastaan on yhteisö, toiset ihmiset. Vähintään yhtä tärkeää on mielekäs tekeminen. Eniten päihteiden käytölle altistaa yksinäisyys, eristäminen. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa paljon siihen, löytyykö ihmisille paikkoja oleskella yhdessä ilman päihteitä. Ihmisten lähellä ja hyvien kulkuyhteyksien päässä olevat kohtuuhintaiset tai maksuttomat harrastusmahdollisuudet ja kulttuuripalvelut ovat mitä ensiluokkaista ehkäisevää päihdetyötä. 

Kaupunkisuunnittelun keinoilla voi auttaa vähentämään päihteidenkäytön haittoja. Se voi edistää esimerkiksi läheisten ihmissuhteiden säilymistä ja työssäkäynnin mahdollisuuksia silloinkin kun täysi raitistuminen on mahdotonta. Tämä vähentää stigmaa ja syrjintää, jota päihteidenkäyttäjät kokevat. 

Hyvä kaupunkitila on turvallinen kaikille. Tämä ei tarkoita päihteidenkäyttäjien siivoamista katukuvasta, vaan helposti saavutettavia palveluja, etsivää päihdetyötä ja tiloja oleskella ilman paheksumista tai painetta käyttää päihteitä. Turvalliset tilat ovat erityisen tärkeitä päihteitä käyttäville naisille, jotka joutuvat väkivallan uhriksi useammin kuin miehet.