Mikä auttoi toipumaan – Yhteenveto huumekyselyn vastauksista

Keräsin heinä/elokuussa vastauksia entisille huumeiden käyttäjille tekemääni kyselyyn heidän kokemuksistaan. Erityisesti kiinnosti kuulla heidän näkemyksiään palveluista, ja miten heidät on kohdattu ja toiveisiinsa vastattu. Tämä ei ole tieteellinen tutkimus - tämä on syytä tiedostaa. Vastaukset on kerätty nettilomakkeella, jota on jaettu mm. erilaisissa järjestöissä sekä vertaistukiryhmissä. Ensin yleistä tietoa kyselyyn vastanneista: Vastauksia tuli 372, joista … Jatka artikkeliin Mikä auttoi toipumaan – Yhteenveto huumekyselyn vastauksista

USA:n vaalit 2020 – miten käy senaatin?

Valkoisen talon ohella kiinnostava kamppailu käydään Yhdysvaltain kongressin ylähuoneen eli senaatin hallinnasta. Tällä hetkellä republikaaneilla on 53-47 enemmistö. Vuoden 2020 vaaleissa vaalit käydään 35:sta paikasta. Senaatti käyttää merkittävää valtaa. Ajankohtaisena esimerkkinä korkeimman oikeuden tuomareiden valinnat, joiden kaudet ovat elinikäisiä. Vuonna 2017 republikaanit muuttivat senaatin sääntöjä siten, että jatkossa yksinkertainen enemmistö riittää nimittämään tuomarin. Ennen valinnan … Jatka artikkeliin USA:n vaalit 2020 – miten käy senaatin?

USA:n vaalit – loppuuko kaaos?

USA:n vaaleihin on alle kuukausi aikaa. Presidentinvaalin ohella käydään myös kiinnostava kamppailu senaatista, joka on valitun presidentin agendan edistämisen kannalta olennainen. Tavoitteenani tässä kirjoituksessa käydä läpi vaalien kannalta olennaisimmat ja kiinnostavimmat seikat ns. rautalangasta vääntäen. Aloitetaan käymällä läpi muutama perusasia. Yhdysvalloissa presidenttiä ei valita suoraa äänien enemmistön mukaan vaan valitsijamiesjärjestelmällä. Maaginen luku on 270 valitsijaa. … Jatka artikkeliin USA:n vaalit – loppuuko kaaos?

Urheilu on myös politiikkaa (HS 16.8.2020)

URHEILUA ja politiikkaa ei voida erottaa toisistaan. Urheilun kyky yhdistää kansaa tekee siitä myös poliittisesti merkittävän välineen. Autoritaariset johtajat käyttävät suuria urheilutapahtumia hyväkseen kääntämällä huomion yhteiskunnallisista ongelmista toisaalle. Samalla pyritään vakiinnuttamaan käsitys, että oma hallinto nauttii kansainvälisen yhteisön hyväksyntää. Juuri tästä syystä Suomen ei tule osallistua jääkiekon MM-kilpailuihin Valko-Venäjällä. Jääkiekkoliitto on toistaiseksi viestinyt kulkevansa kansainvälisen yhteisön … Jatka artikkeliin Urheilu on myös politiikkaa (HS 16.8.2020)

Myös läheisille kuuluu apu (Tamperelainen 22.7.2020)

Päihdeongelmaisten läheisten rooli on raskas. Päihdehuoltolaissa onkin linjattu, että päihdehuollon palveluja tulee antaa myös ongelmaisen perheelle sekä muille läheisille. Palveluita on annettava avun ja tuen tarpeen perusteella. Kuinka hyvin tämä todellisuudessa toteutuu? Tein heinäkuun alussa kyselyselvityksen huumeongelmaisten omaisille, jossa pyrin kartoittamaan heidän kokemuksiaan. Vastauksia kertyi reilut 200. Miltei kolme neljästä kertoi, että he eivät ole saaneet … Jatka artikkeliin Myös läheisille kuuluu apu (Tamperelainen 22.7.2020)

Ulos heitetty – narkomaanin tarina

Riikan oireilut alkoivat kunnolla yläasteella. Ensimmäisen itsemurhayritystä seurasi sairaalajakso psykiatrisella osastolla. Toisen sairaalajakson aikana tuli huostaanotto, jota seurasi pallottelu eri laitoksien ja sairaaloiden välillä, kunnes Riikka tuli täysi-ikäiseksi. Välissä oli myös lyhyt jakso alkoholisti-isän hoteissa, josta hän pääsi pois kerrottuaan sosiaalityöntekijälle seksusaalisesta ahdistelusta. Riikka ei ole aivan varma, miksi häntä ei otettu takaisin kotiin toisen … Jatka artikkeliin Ulos heitetty – narkomaanin tarina

Koronan jälkipeli vaatii luovuutta

Akuutin kriisin jälkeen seuraavaan vaiheeseen siirtyminen vaatii meiltä avointa suhtautumista erilaisille uudistuksille. Tämän ei kuitenkaan pidä tarkoittaa eriarvoistumisen kasvamista: 1. Liikunnan lisääminen laajasti. Liikkumattomuuden vuotuiset kustannukset lasketaan miljardeissa, joista merkittävimmät osuudet muodostuvat tuloverojen menetyksistä, tuottavuuskustannuksista sekä terveydenhuollon suorista kustannuksista. Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamista voidaan tarkastella myös tästä näkökulmasta. 2. Palveluiden ALV-kannan tarkastelu. Yksityiset palvelut … Jatka artikkeliin Koronan jälkipeli vaatii luovuutta

Päihdehoitojen haasteista (Tamperelainen 3.3.2020)

Tampereen päihdehoitojen kohtaama kritiikki on pääosin aiheellista. Palveluita kyllä on, mutta ne eivät vastaa tarvetta. Toisin sanoen meidän tulisi tarkistaa hoitojen tavoitteet ja kriteerit. Kentällä päihdetyötä tekevän henkilöstön kritisointi olisi puolestaan onttoa – he tekevät parhaansa. Palveluiden runsaus ei yksin auta. Jos korkeastikaan koulutettu omainen ei välttämättä onnistu kahlaamaan palveluverkon läpi, miten siihen pystyisi sitten … Jatka artikkeliin Päihdehoitojen haasteista (Tamperelainen 3.3.2020)

Urheilussa kaivataan arvojohtajuutta (HS 22.2.2020)

LUISTELUN parista esiin nousseet häirintä- ja kiusaamistapaukset ovat herättäneet aiheellisesti paljon keskustelua. Yhden lajin toiminnan parjaaminen ei kuitenkaan ole hedelmällistä. Ongelmat ovat paljon syvemmällä. Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) selvitys lajien parissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on vasta alussa, mutta paljon on jo selvinnyt. Se, että Suek ryhtyy järjestämään seuroille koulutuksia häirinnän ehkäisemiseksi, on tärkeää, mutta … Jatka artikkeliin Urheilussa kaivataan arvojohtajuutta (HS 22.2.2020)

Alibudjetointi ei ole vastuullista – ”On kaupungin oma etu pitää huolta kaupunkilaisistaan” (Tamperelainen 10.1.2020)

Apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) esitti Tamperelaisen kolumnissa keskiviikkona tuntojaan kaupungin budjettitasapainosta. Hänen keskeinen näkemyksensä oli, että budjetissa pysyminen on johtamisesta kiinni. Sosiaali- ja terveyspuolen osalta asia ei ole näin mustavalkoinen. On erikoista, että kaupungin korkeimpaan johtoon kuuluva Jäntti toistuvasti syyttää sote-palveluita huonosta johdosta. Apulaispormestarina ja valtuutettuna hän on osaltaan vastuussa kaupungin johtamisesta. Sosiaali- ja terveyspalveluja … Jatka artikkeliin Alibudjetointi ei ole vastuullista – ”On kaupungin oma etu pitää huolta kaupunkilaisistaan” (Tamperelainen 10.1.2020)