Urheilu on myös politiikkaa (HS 16.8.2020)

URHEILUA ja politiikkaa ei voida erottaa toisistaan. Urheilun kyky yhdistää kansaa tekee siitä myös poliittisesti merkittävän välineen. Autoritaariset johtajat käyttävät suuria urheilutapahtumia hyväkseen kääntämällä huomion yhteiskunnallisista ongelmista toisaalle. Samalla pyritään vakiinnuttamaan käsitys, että oma hallinto nauttii kansainvälisen yhteisön hyväksyntää. Juuri tästä syystä Suomen ei tule osallistua jääkiekon MM-kilpailuihin Valko-Venäjällä. Jääkiekkoliitto on toistaiseksi viestinyt kulkevansa kansainvälisen yhteisön … Jatka artikkeliin Urheilu on myös politiikkaa (HS 16.8.2020)

Myös läheisille kuuluu apu (Tamperelainen 22.7.2020)

Päihdeongelmaisten läheisten rooli on raskas. Päihdehuoltolaissa onkin linjattu, että päihdehuollon palveluja tulee antaa myös ongelmaisen perheelle sekä muille läheisille. Palveluita on annettava avun ja tuen tarpeen perusteella. Kuinka hyvin tämä todellisuudessa toteutuu? Tein heinäkuun alussa kyselyselvityksen huumeongelmaisten omaisille, jossa pyrin kartoittamaan heidän kokemuksiaan. Vastauksia kertyi reilut 200. Miltei kolme neljästä kertoi, että he eivät ole saaneet … Jatka artikkeliin Myös läheisille kuuluu apu (Tamperelainen 22.7.2020)

Ulos heitetty – narkomaanin tarina

Riikan oireilut alkoivat kunnolla yläasteella. Ensimmäisen itsemurhayritystä seurasi sairaalajakso psykiatrisella osastolla. Toisen sairaalajakson aikana tuli huostaanotto, jota seurasi pallottelu eri laitoksien ja sairaaloiden välillä, kunnes Riikka tuli täysi-ikäiseksi. Välissä oli myös lyhyt jakso alkoholisti-isän hoteissa, josta hän pääsi pois kerrottuaan sosiaalityöntekijälle seksusaalisesta ahdistelusta. Riikka ei ole aivan varma, miksi häntä ei otettu takaisin kotiin toisen … Jatka artikkeliin Ulos heitetty – narkomaanin tarina

Koronan jälkipeli vaatii luovuutta

Akuutin kriisin jälkeen seuraavaan vaiheeseen siirtyminen vaatii meiltä avointa suhtautumista erilaisille uudistuksille. Tämän ei kuitenkaan pidä tarkoittaa eriarvoistumisen kasvamista: 1. Liikunnan lisääminen laajasti. Liikkumattomuuden vuotuiset kustannukset lasketaan miljardeissa, joista merkittävimmät osuudet muodostuvat tuloverojen menetyksistä, tuottavuuskustannuksista sekä terveydenhuollon suorista kustannuksista. Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamista voidaan tarkastella myös tästä näkökulmasta. 2. Palveluiden ALV-kannan tarkastelu. Yksityiset palvelut … Jatka artikkeliin Koronan jälkipeli vaatii luovuutta

Päihdehoitojen haasteista (Tamperelainen 3.3.2020)

Tampereen päihdehoitojen kohtaama kritiikki on pääosin aiheellista. Palveluita kyllä on, mutta ne eivät vastaa tarvetta. Toisin sanoen meidän tulisi tarkistaa hoitojen tavoitteet ja kriteerit. Kentällä päihdetyötä tekevän henkilöstön kritisointi olisi puolestaan onttoa – he tekevät parhaansa. Palveluiden runsaus ei yksin auta. Jos korkeastikaan koulutettu omainen ei välttämättä onnistu kahlaamaan palveluverkon läpi, miten siihen pystyisi sitten … Jatka artikkeliin Päihdehoitojen haasteista (Tamperelainen 3.3.2020)

Urheilussa kaivataan arvojohtajuutta (HS 22.2.2020)

LUISTELUN parista esiin nousseet häirintä- ja kiusaamistapaukset ovat herättäneet aiheellisesti paljon keskustelua. Yhden lajin toiminnan parjaaminen ei kuitenkaan ole hedelmällistä. Ongelmat ovat paljon syvemmällä. Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) selvitys lajien parissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on vasta alussa, mutta paljon on jo selvinnyt. Se, että Suek ryhtyy järjestämään seuroille koulutuksia häirinnän ehkäisemiseksi, on tärkeää, mutta … Jatka artikkeliin Urheilussa kaivataan arvojohtajuutta (HS 22.2.2020)

Alibudjetointi ei ole vastuullista – ”On kaupungin oma etu pitää huolta kaupunkilaisistaan” (Tamperelainen 10.1.2020)

Apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) esitti Tamperelaisen kolumnissa keskiviikkona tuntojaan kaupungin budjettitasapainosta. Hänen keskeinen näkemyksensä oli, että budjetissa pysyminen on johtamisesta kiinni. Sosiaali- ja terveyspuolen osalta asia ei ole näin mustavalkoinen. On erikoista, että kaupungin korkeimpaan johtoon kuuluva Jäntti toistuvasti syyttää sote-palveluita huonosta johdosta. Apulaispormestarina ja valtuutettuna hän on osaltaan vastuussa kaupungin johtamisesta. Sosiaali- ja terveyspalveluja … Jatka artikkeliin Alibudjetointi ei ole vastuullista – ”On kaupungin oma etu pitää huolta kaupunkilaisistaan” (Tamperelainen 10.1.2020)

Tamperelaisten nuorten pahoivointi on vakaa (AL 3.1.2020)

Tampereella hiljattain toteutetun kouluterveyskyselyn tulokset ovat seksuaalisen väkivallan näkökulmasta musertavia. Viimeisen vuoden aikana seksuaalista väkivaltaa on kokenut ammatillisessa koulutuksessa 9,4 prosenttia, lukiossa 8,4 prosenttia sekä 8. ja 9. luokkalaisista 7,1 prosenttia oppilaista. Todennäköisyyksien valossa jokaisella luokalla on vähintään yksi nuori, joka on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Tytöt kokevat merkittävästi useammin seksuaalista väkivaltaa ja häirintää kuin pojat. … Jatka artikkeliin Tamperelaisten nuorten pahoivointi on vakaa (AL 3.1.2020)

Tuliko sittenkin voitto?

World Bowling on ottanut kerrassaan mielenkiintoisen askeleen palkatessaan uuden toimitusjohtajan. Andrew Oram on keilailumaailmalle tuiki tuntematon henkilö, jonka tapasin vasta ensimmäistä kertaa elokuussa maailman liiton kongressin yhteydessä. Hänen urheilutaustansa on kriketin parista. Oram piti liiton johdon kannalta kiusallisen puheenvuoron siitä, miten meidän tulisi ottaa urheilijat paremmin huomioon ja pyrkiä virkistämään imagoa - miten voimme saada … Jatka artikkeliin Tuliko sittenkin voitto?

Aftermath

Pyrin tässä kirjoituksessa erittelemään Las Vegasin kongressin ja sitä edeltäviä tapahtumia mahdollisimman ymmärrettävästi. Vaikka tässä käsitellään vain yhtä lajia voi samakailtaisiin selkkauksiin törmätä urheilupiireissä - etenkin kansanvälisissä - muuallakin. Kuten olen aiemmin jo kertonutkin tyytymättömyys maailman keilailuliiton toimintaan on ollut hyvin laajaa. Ongelmaksi muodoistui lähinnä se, että niitä maita joihin tämä toilailu vaikuttaa eniten on … Jatka artikkeliin Aftermath