Kohti tasa-arvoisempaa koululiikuntaa

”Koulukiusaamisen vastainen taistelu on aiheena ajaton ja polttava. Työ voitaisiin aloitettaa siitä, että oppilaat käsiteltäisiin aina yhdenvertaisina taustasta riippumatta. Moni ei välttämättä miellä koululiikunnan valintakulttuureja suoranaiseksi kiusaamiseksi, koska kiusaamistahan ei voida koulussa sallia. Siksi kutsunkin sitä hyväksytyksi kiusaamisen muodoksi.”

Liikunta vaatii vaihtoehtoja

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on hyvin huolestuttava ilmiö. Tästä voidaan osittain syyttää digitalisaation mukanaan tuomia lukuisia muita harrastusmuotoja, mutta uskallan väittää, että vanhoissa asenteissa on myös paljon murrettavaa.

Kun on tapa, tarvitaan vain tahto

Monet yleishyödyllisiksi luokitellut järjestöt tekevät mittaamattoman arvokasta työtä syrjäytymistä ja eriarvoistumista vastaan. Järjestöjen puolella huoli jatkuvuudesta on kuitenkin suuri; harrastustilojen vuokrat nousevat, kaupungin avustukset eivät juuri muutu ja tällöin on mentävä jäsenten pussille. Monille nousee seinä vastaan – ei yksinkertaisesti ole varaa harrastaa.

Miksi lähdin kuntavaaliehdokkaaksi?

”Haastavissa ja toivottomiltakin tuntuvissa tilanteissa on muistettava se, että jokainen päätös ja normi on alunperin syntynyt, koska joku on halunnut vaikuttaa asiohin ja onnistunut siinä. Samalla tavalla nykytilannetta voidaan muuttaa! Tarvitaan vain visio, tahtoa ja periksiantamattomuutta.”